• Μελέτη Ρυμοτομικού Σχεδίου και Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής σε έκταση 650 στρ.
  • Επίβλεψη κατασκευής των έργων

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΔΑ. ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣΠολεοδομική μελέτη οικισμού υπαλλήλων Ελληνικών Διυλιστήριων σε έκταση 750 στρ.