• Ολική έκταση προς οικιστική αξιοποίηση 6.000 στρεμ.
  • Μελέτη πολεοδομικού σχεδίου σε έκταση 2.100 στρεμ.
  • Δημιουργία 3.200 οικοπεδικών μερίδων
  • Δημιουργία αθλητικών χώρων, χώρων εκπαίδευσης, εμπορίου, πολιτιστικών χρήσεων κλπ.

%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%bf%ce%bf%ce%b1-%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b9-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83